Quatro - jednoduchý nákup na splátky

Novinky

arr325. 8. 2012Do predaja sme zaradili nové produkty v kategórii Svietidlá, rovnako sme rozšírili ponuku bicyklov.... arr31.4.2012Spustenie skúšobnej prevádzky webových stránok a eshopu predajne ELMAR.... arr36. 4. 2012Zahájili sme postupné napĺňanie databázy eshopu produktmi. Vzhľadom na počet položiek to bude chvíľu...

Kontakt

ELMAR - Komorník Milan
Štúrova 627
908 41 Šaštín - Stráže
tel: 034/6580 291
napíšte nám
elmar.komornik@gmail.com

Tovar v akcii

naša cena 567,55 € (17 098,01 Sk)
naša cena 899,00 € (27 083,27 Sk)
naša cena 740,00 € (22 293,24 Sk)

Top produkty

naša cena 178,01 € (5 362,73 Sk)
naša cena 26,90 € (810,39 Sk)
IS obchodu je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg.č.: 201415589

Vodoinštalačný materiál / Čerpadlá

Ako správne inštalovať ponorné/samonasávacie čerpadlo? Pozrite sa v spodnej časti stránky.

Usporiadať podľa 
Výrobca  

AL-KO Drain 6001

naša cena 39,90 € (1 202,03 Sk)

top produkt


Zásady správnej inštalácie ponorných čerpadiel na čistú vodu

Ochrana chodu nasucho
 1. dostatočný zdroj čistej vody bez piesku a nečistôt (predpoklad spoľahlivosti a životnosti)
 2. správne umiestniť čerpadlo v zdroji vody
  1. celé ponoriť do vody (chladené vodou) – okrem čerpadiel chladených pretekajúciou vodou (napr. typ EBARA IDROGO)
  2. umiestniť čerpadlo tak, aby pri svojej činnosti nevírilo piesok a nečistoty v studni:
   • umiestniť dostatočne vysoko od dna (u vŕtaných studní min. 2 m, u kopaných min. 0,5 m)
   • umiestniť až nad nasávacie otvory v stených studne (min. 50 cm nad ne)
   • správne nainštalované čerpadlo nenasáva vodu s pieskom a nečistotami
 3. správne zavesiť čerpadlo v studni:
  1. nikdy neumiestniť na dno studne (do kalníka s nečistotami)
  2. zavesiť na vhodné nehrdzavejúce lanko (silon, nerez a pod.)
 4. správne elektricky pripojiť cez motorový spúšťač (trojfázové), alebo istič (jednofázové)
 5. zabezpečiť ochranu chodu nasucho (výdatným zdrojom, el. snímačom hladiny, plavákom a i.)
 6. zvoliť výtlačné potrubie z vhodných materiálov a dimenzií podľa čerpadla
 7. dodržať max. ponor čerpadla, max. dĺžku nepretržitej činnosti a pracovnú polohu čerpadla
 8. spätnú klapku upevniť min. 2 – 5 m nad čerpadlo
 9. zabrániť kontaktom so stenou studne (vrtu) pri prevádzke ponorky
 10. dodržať pokyny v návode na inštaláciu a prevádzku

Zásady správnej inštalácie samonasávacieho čerpadla

 • Samonasávacie čerpadlá pri správnej inštalácii po zavodnení hydrauliky čerpadla samočinne za niekoľko sekúnd nasajú vodu.
 • Najčastejšie chyby pri inštalácii sú v sacom potrubí, samonasávacia schopnosť čerpadiel je max. 8 až 8,5 m vrátane strát v potrubí (platia fyzikálne zákony)
 • Základným predpokladom spoľahlivého chodu čerpadla je dostatočný zdroj čistej vody bez prímesí piesku a nečistôt

DÔLEŽITÉ!

samonasávacie čerpadlo
 1. Pri správnom spádovaní sa sacie potrubie samočinne odvzdušní cez ventil vo výtlačnom potrubí
 2. Pri nesprávnom spádovaní alebo priehybe vzduch neunikne, obmedzí prietok a nastane:
  1. obmedzenie samonasávania, príp. čerpadlo vôbec nenasaje vodu
  2. zvýšená hlučnosť (akoby niečo bolo v čerpadle)
  3. hrozí poškodenie čerpadla!
samonasávacie čerpadlo

ZÁSADY SPRÁVNEJ INŠTALÁCIE SACIEHO POTRUBIA:
(nedodržanie zásad môže spôsobiť nefunkčnosť a vážne poškodenie čerpadla!)

 • čerpadlo musí byť umiestnené čo najbližšie k zdroju vody
 • svetlosť potrubia musí mať vnútorný priemer potrubia rovnaký alebo väčší ako je priemer sacieho hrdla na čerpadle, týka sa to aj odpieskovacieho filtra , spätnej klapky, fitingov, vsuviek atď. Akákoľvek redukcia (zmenšenie priemeru) sacieho potrubia spôsobuje značné problémy až nefunkčnosť samonasávania čerpadla ! !
 • vodorovná časť sacieho potrubia vrátane odpieskovacieho filtra a taktiež čerpadla musí byť správne vyspádovaná a čo najkratšia (0,5 až 2 m, pri väčšej vzdialenosti zvoľte väčší priemer potrubia a presné vyspádovanie!)
 • akákoľvek netesnosť v sacom potrubí neumožní nasať vodu do čerpadla
 • nikdy nesmie sacie potrubie tvoriť oblúk smerom dohora ani byť prehnuté smerom dohora, pretože vzduchové bubliny v tomto oblúku nie je možné odtiaľ odstrániť a výrazne zhoršujú až zamedzujú samonasávaciu schopnosť čerpadiel, umožňujú vznik kavitácie čerpadla (prejavuje sa hlučnosťou až deštrukciou čerpadla).
 • Do sacieho potrubia treba osadiť spätnú klapku (k čerpadlu alebo na saciu hadicu do studne)
 • Do sacieho potrubia doporučujeme osadiť kvalitný odpieskovací filter
 • Ak odpieskovací filter len bublinkuje, nezaplní sa dovrchu vodou a čerpadlo nenasáva vodu tak skontrolujte tesnenia filtra alebo aj tesnosť celého sacieho potrubia (aj vyspádovanie !), častým problémom býva aj opotrebovaná alebo netesná spätná klapka
 • Závady v sacom potrubí spôsobujú chod bez vody a poškodenie čerpadla!
 • U narážaných studní ak ponecháte nad čerpadlom aj ručné čerpadlo (pumpu) treba medzi nich osadiť uzatvárací ventil a taktiež dodržať spádovanie vodorovného sacieho potrubia ! (čerpadlo musí byť vyššie, ako prípoj na rúru studne, dodržať vyššie spomínané zásady)
 • Zavodnené samonasávacie čerpadlo (vodou naplnená hydraulika čerpadla podľa návodu) musí fungovať bez pomocného zavodňovania (či už ručnou pumpou alebo inak) !